top of page
XR3 ו XR3 SE מי שירצה להשיג התנגדות גדולה יותר יוכל לצרף את קפיץ המתכת לרצועה קיימת בכל אחד מדגמי                                              PRO-7 ניתן להשיג את הקפיץ מובנה בתוך רצועת*

Coil Spring קפיץ מתכת

₪180.00Price
  bottom of page