top of page

אימון פונקציאונלי, מחזורי המפתח סיבולת אירובית ואינאירובית

כמוכן מפתח את חמשת מרכיבי הכושר זריזות ,מהירות, כוח מתפרץ,גמישות ושיווי משקל.

כל תנועה נועדה להתמקד ביציבות ובחיזוק שרירי הליבה, על מנת להבטיח אימון מאוזן שיאתגר גם החזקים במיוחד תוך שמירה על הברכיים והגב.

האימון מתאפיין בריצות ,עבודה עם משקל גוף ו/או אביזרים נלווים.

תכנית זו מתאימה למגוון רחב של משתתפים ללא קשר לרמת הכושר.  

bottom of page