top of page

 

הינו אימון אירובי אינטנסיבי חזק במיוחד, הוא משלב כוח מתפרץ, עבודה אירובית ואנארובית. האימון תוכנן במיוחד כדי לאתגר את הגוף כולו על ידי בניית כוח שרירים וסיבולת לב-ריאה בו-זמנית. כל תנועה נועדה להתמקד ביציבות ובחיזוק שרירי הליבה, כל זאת על מנת להבטיח אימון מאוזן שיאתגר גם החזקים במיוחד.

האימון מאופיין בתנועות בסיסיות וקלות ללמידה, קל לעקוב אחריהן וניתן לבצען בעצימות שונה.

תכנית זו מתאימה למגוון רחב של משתתפים ללא קשר לרמת כושר.

bottom of page